Strona firmy doradczej na temat dotacji w programie INNOCHEM

 

Program sektorowy INNOCHEM ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu chemicznego, poprawę pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku 2023. Jest on rezultatem pozytywnie ocenionego studium wykonalności programu sektorowego INNOCHEM, złożonego do NCBR przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC)..

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu będą dotyczyć:

  • Pozyskiwania surowca;
  • Wytwarzania produktów podstawowych;
  • Wytwarzania produktów specjalistycznych;
  • Nowych technologii;
  • Obszarów horyzontalnych (optymalizacja prowadzonych procesów, niskoemisyjne technologie wytwórcze).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach drugiego konkursu programu INNOCHEM to 180 mln zł.Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców.

Nabór wniosków do Działania 1.2 INNOCHEM w 2017 r.

źródła : NCBR – Instytucja udzielająca wsparcia w działaniu INNOCHEM

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon